Adatvédelmi ás adatkezelési tájékoztató

Olvasóink által aláírt olvasói és adatkezelési nyilatkozat

Panasz nyújtható be:

Adatvédelmi tisztviselő

név: Dr. Lojek Levente (Bovard Kft)
e-mail: info@bovard.hu

Könyvtárvezető

név: Ádám Éva
telefonszám: 30/401-20-57
e-mail:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL http://naih.hu