A periodika címére kattintva megnyílik a folyóirat honlapja (ha létezik). A lejárt megőrzési idejű folyóiratokat elajándékozzuk. Kérjük olvasóinkat, hogy ezen irányú igényüket jelezzék olvasószolgálatunknak.

Cím Gyakoriság
5Perc Angol Havonta
168 óra Hetente
2000 1 Havonta
Aetas 1 Háromhavonta
Alföld 1 Havonta
Autó Magazin Havonta
Balkon 1 Havonta
Barátság Havonta
Bárka 1 Kéthavonta
BBC History Havonta
Best Hetente
Budakörnyéki Iránytű Havonta
Budakeszi Hírmondó Havonta
Burda Havonta
Családi Lap Havonta
Édes Anyanyelvünk 1
Kéthavonta
Élet és Irodalom Hetente
Élet és Tudomány 1 Hetente
Életünk 1 Évente tízszer
Értesítő Négyhavonta
Figyelő Hetente
Filmvilág Havonta
Forrás 1 Havonta
Fórum Társadalomtudományi Szemle 1 Negyedévente
A Földgömb 1
Kéthavonta
Galaktika Havonta
Hadtörténeti Közlemények Negyedévente
Haszon Havonta
Hitel 1 Havonta
Hvg Hetente
Irodalmi Magazin
Irodalomtörténet 1 Évente négyszer
Irodalomtörténeti Közlemények 1 Kéthavonta
Jelenkor 1 Havonta
Kalligram 1 Havonta
Kassai Figyelő 1 Havonta
Képmás Havonta
Kertbarát Magazin Kéthavonta
Keszi Láss! Havonta
Kismama
Havonta
Kommentár 1 Havonta
Korall 1 május, szeptember, december
Kortárs 1 Havonta
Korunk 1 Havonta
Könyvhét 1 Havonta
Lakáskultúra Havonta
Látó 1 Havonta
Magyar Demokrata Hetente
Magyar Építőművészet Havonta
Magyar Hang
Hetente
Magyar Idők Naponta
Magyar Iparművészet Havonta
Magyar Krónika Évente hétszer
Magyar Műhely 1 Havonta
Magyar Napló 1 Havonta
Magyar Narancs Hetente
Magyar Nyelvőr 1 Negyedévente
Magyar Szemle 1 Havonta
A Mi Otthonunk
Havonta
Mindennapi Pszichológia Havonta
Moldvai Magyarság 1 Havonta
Mozgó Világ 1 Havonta
Múzeum Café Kéthavonta
Műemlékvédelem 1 Havonta
Műhely 1 Kéthavonta
Műút 1 Havonta
Művelődés 1 Havonta
National Geographic
Havonta
Népszava Naponta
Nők Lapja Hetente
Nők Lapja Egészség Havonta
Nők Lapja Konyha Havonta
Pannon Tükör 1 Havonta
PC World
Havonta
Prágai Tükör 1 Évente ötször
Praktika
Havonta
Pusztadoktor Magazin Havonta
Rubicon 1 Évente tízszer
Székelyföld 1 Havonta
Szépirodalmi Figyelő 1 Kéthavonta
Színház 1 Havonta
Szitakötő Negyedévente
Természet Világa 1 Havonta
Természetbúvár 1
Évente hatszor
Tiszatáj 1 Havonta
Történelmi Szemle Negyedévente
Tücsök 1 Tanévenként tízszer
Új Forrás 1 Évente tízszer
Új Könyvpiac 1 Havonta
Új Művészet 1
Havonta
Valóság 1 Havonta
Vigilia 1
Havonta
Világtörténet Háromhavonta
Zenekar 1 Havonta

1 A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. ajándékaként.