A periodika címére kattintva megnyílik a folyóirat honlapja (ha létezik).

A lejárt megőrzési idejű folyóiratokat elajándékozzuk. Kérjük olvasóinkat, hogy ezen irányú igényüket jelezzék olvasószolgálatunknak.

Cím Gyakoriság
5Perc Angol Havonta
20001 Havonta
Aetas1 Háromhavonta
Alföld1 Havonta
Balkon1 Havonta
Barátság Havonta
Bárka1 Kéthavonta
BBC History Havonta
Best Hetente
Budakörnyéki Iránytű 2021-től csak online
Budakeszi Hírmondó Havonta
Burda Havonta
Csodaceruza1 Évente tízszer
Édes Anyanyelvünk1 Kéthavonta
Élet és Irodalom Hetente
Élet és Tudomány1 Hetente
Életünk1 Évente tízszer
Filmvilág1 Havonta
Forrás1 Havonta
Fórum Társadalomtudományi Szemle1 Negyedévente
A Földgömb1 Kéthavonta
Galaktika1 Havonta
Hitel1 Havonta
Hvg Hetente
Irodalomtörténet1 Évente négyszer
Irodalomtörténeti Közlemények1 Kéthavonta
Jelenkor1 Havonta
JOY Kéthavonta
Kabóca1 Havonta
Kalligram1 Havonta
Kassai Figyelő1 Havonta
Képmás Havonta
Kertbarát Magazin Kéthavonta
Keszi Láss! 2019-ben megszűnt
Kommentár1 Havonta
Korall1 Negyedévente
Kortárs1 Havonta
Korunk1 Havonta
Könyvhét1 Havonta
Könyvkultúra Magazin1 Negyedévente
Lakáskultúra Havonta
Látó1 Havonta
Magyar Demokrata Hetente
Magyar Hang Hetente
Magyar Iparművészet1 Havonta
Magyar Krónika Évente hétszer
Magyar Műhely1 Havonta
Magyar Napló1 Havonta
Magyar Narancs Hetente
Magyar Nyelvőr1 Negyedévente
Magyar Szemle1 Havonta
Marie Claire Havonta
A Mi Otthonunk Havonta
Mindennapi Pszichológia Havonta
Moldvai Magyarság1 Havonta
Mozgó Világ1 Havonta
Múzeum Café1 Kéthavonta
Műemlékvédelem1 Havonta
Műhely1 Kéthavonta
Műút1 Havonta
Művelődés1 Havonta
National Geographic Havonta
Népszava Naponta
Nők Lapja Hetente
Pannon Tükör1 Havonta
Prágai Tükör1 Évente ötször
Praktika Havonta
Pusztadoktor Magazin Havonta
Rubicon1 Évente tízszer
Runner’s World Negyedévente
Régi-Új Magyar Építőművészet1 Évente háromszor
Székelyföld1 Havonta
Szépirodalmi Figyelő1 Kéthavonta
Színház1 Havonta
Szitakötő1 Negyedévente
Természet Világa1 Havonta
Természetbúvár1 Évente hatszor
Természetgyógyász Magazin Havonta
Tiszatáj1 Havonta
Történelmi Szemle1 Negyedévente
Turista Magazin Havonta
Tücsök1 Tanévenként tízszer
Új Forrás1 Évente tízszer
Új Művészet1 Havonta
Valóság1 Havonta
Vigilia1 Havonta
Világtörténet Háromhavonta
Zenekar1 Havonta

1 A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. ajándékaként.