Online lexikonok, szótárak

 

Bibliai nevek és fogalmak lexikona

Haag lexikon

Helyesírási szótár

Idegen szavak szótára

Irodalmi alakok lexikona

Keresztyén bibliai lexikon (református)

Ki kicsoda a Bibliában

Ki kicsoda az antik mítoszokban

Kortárs magyar művészeti lexikon

Magyar életrajzi lexikon

Magyar etimológiai szótár

A magyar irodalom arcképcsarnoka

Magyar írók élete és munkái

Magyar katolikus lexikon

A magyar nyelv értelmező szótára

Magyar művelődéstörténeti lexikon

Magyar néprajzi lexikon

Magyar színházművészeti lexikon

Magyar történeti életrajzok

Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon

Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia

Ókori lexikon

Operalexikon

A Pallas nagy lexikona

Pannon Enciklopédia

Révai nagy lexikona

SZTAKI szótárak

A Tinta Könyvkiadó szótárai

Világirodalmi arcképcsarnok

 

Online kézikönyvek

 

Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténete

Borovszky Samu: Magyarország vámegyéi és városai

Brehm: Állatok világa

Budakeszi Helytörténeti Tanulmányok

Domanovszky: Magyar művelődéstörténet

Erdély története

A magyar irodalom fejlődéstörténete

Malonyai Dezső: A magyar nép művészete

Magyar néprajz

Magyar viseletek története

Magyarország leírása

Magyarország a második világháborúban

Régi magyar szólások és közmondások

 

Digitális gyűjtemények

Arcanum Kézikönyvtár

Digitális Képarchívum

Digitális Irodalmi Akadémia (DIA)

Digitális Tankönyvtár

Fortepan

Hungaricana

Magyar Elektronikus Könyvtár

MERSZ tudományos kézikönyvek

Nemzeti jogszabálytár

Néprajzi Múzeum online műtárgygyűjtemény

Magyar Nemzeti Digitális Archívum

3D országjáró

Műemlékem.hu

 

Könyvtárak, katalógusok

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár

Országos Széchényi Könyvtár

konyvtarak.hu

Magyar Országos Közös Katalógus