Október 4-én szerdán 18 órakor a Budakeszi helytörténeti tanulmányok sorozatában megjelent két új kötetet Somlai Péter Ferenc, a sorozat szerkesztője mutatja be. Vendégeink lesznek a szerzők is. A rendezvény plakátja

Bednárik János: Nagyböjttől Adventig

A napjainkban érzékelhető érdeklődés Budakeszi történetével, tárgyi és szellemi értékeivel kapcsolatban időszerűvé teszi a település „népi hagyományaival” való foglalkozást is. A korábban megjelent „Adventtől Nagyböjtig: Jeles napok” című kötet folytatása a most megjelent írás, ami a 19-20. századi Budakeszi szokásokat és hagyományokat ismerteti a „Budakeszi helytörténeti tanulmányok” című sorozat keretein belül.

A bemutatott népszokások nagy részét már nem ismerik, nem gyakorolják a mai Budakeszin. A szerző információi túlnyomórészt a 20. század első felében folytatott néprajzi gyűjtésekből, az utóbbi évtizedekben született írásos visszaemlékezésekből, valamint a ma még élő legidősebb korosztállyal folytatott beszélgetéseiből származnak.

 

Nádas Anna: Sváb viseletek

„A kiadvány témája a budakeszi német nemzetiségű lakosság népviselete, a mindennapok és az ünnepek életmódjának bemutatása a két világháború közötti időszak divatja és a ruházat megismerésén keresztül. A ruhásszekrények kinyitásával betekinthetünk a település életébe, az emberek sorsába, születésüktől halálukig. Fontos a ruházatok, a színek, a fazonok bemutatása, de ugyanolyan fontos az emberi háttér, a korabeli életmód megismertetése, hiszen a ruha és az ember együtt jelenti az élő valóságot.”  (Nádas Anna)

A „Budakeszi helytörténeti tanulmányok” című sorozat bemutatása:

Úgy gondoljuk, hogy egy élhetőbb jelen érdekében a múltat is közösen kell megismernünk.

A múlt, – HA MÁS NEM, A SAJÁT MÚLTJA – mindenkit foglalkoztat. A múlt feldolgozása pedig folyamatos feladat, amivel nem-csak az egyes embernek, de a kisebb-nagyobb közösségeknek is szembe kell nézniük. Az utóbbi években több budakeszi kötődésű fiatal választotta egyetemi tanulmányai során kutatási témájául a város múltjának, kultúrájának valamelyik szeletét. A sorozat szerkesztői is közéjük tartoznak. Ezek a kutatások a történet-, társadalom- és kultúratudományok terén elsajátított tudást és látásmódot ötvözik a helyi viszonyok belülről való ismeretével. Sorozatunkban e kutatások legfontosabb, legérdekesebb eredményeit kívánjuk az érdeklődő közönség elé tárni.
Reméljük, hogy a közérthetően, tudományos igényességgel megírt köteteink sok budakeszi lakost megtalálnak majd.” (A sorozat szerkesztői)