Név Jelleg Foglalkozás, érdem Laudátor Mikor díjazták?
Veres-Kovács Attila személyreformátus lelkipásztorKocsis Attila †u2018. 12.
Kátai Zoltán személyénekmondóFreund Tamás
2018. 12.
Kozák Danuta személykajakozóNovák Miklós
2018. 12.
Takács András személynéptánckutatóMáté László
2018. 12.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia intézmény, szervezettehetséggondozásSótonyi Péter
2018. 12.
Matl Péter személyszobrászRieger Tibor
2018. 12.
Kolár Péter személyszínházigazgatóHavasi Péter †u2018. 09.
Szélkiáltó együttes csapat, csoport, együttesversek megzenésítéseHoppál Péter
2018. 09.
Vajdasági Tanyaszínház intézmény, szervezetszínjátszásSutus Áron
2018. 09.
Kamuti Jenõ személyvívóSchmitt Pál
2018. 09.
Tisza István személypolitikusSzakály Sándor †u2018. 09.
Pogány Erzsébet személyközgazdászBauer Edit †u2018. 09.
Magyarok Kenyere alkotás, teljesítményjótékonyságBöjte Csaba
2018. 09.
Lõrinc Celesztin személyrádiózásPásztor Zoltán
2018. 09.
Aknay János személyfestõmûvészNovotny Tihamér †e2018. 06.
Ulman István személyfafaragó mûvészBadin Ádám
2018. 06.
Egyetemi Könyvtár intézmény, szervezetkönyvtárSzögi László
2018. 06.
Cédrus Táncegyüttes csapat, csoport, együttestáncmûvészetTimár Sándor
2018. 06.
Ágh István személyköltõMárkus Béla †e2018. 06.
Herczegh Géza személyjogtudósSzalayné dr. Sándor Erzsébet dr. †u2018. 06.
Óbudai Danubia Zenekar csapat, csoport, együttesklasszikus zeneTakács József
2018. 06.
Nádasdy Iskola intézmény, szervezetmûvészetoktatásNémeth Zsolt
2018. 03.
Móra Ferenc személyíróKapus Béláné †u2018. 03.
Ludovika Akadémia intézmény, szervezetkatonai felsõoktatásSzakály Sándor
2018. 03.
Gergely Ferenc személyorgonamûvészTardy László †u2018. 03.
B. KovácsGéza személyreformátus püspökB. Kovács István
2018. 03.
Pálos Frigyes személykatolikus pap, múzeumigazgatóBeer Miklós †e2018. 03.
Illyés Géza
urológus professzorRomics Imre †u2018. 03.
Hubay Jenõ személyhegedûmûvészSzecsõdi Ferenc †u2017. 12.
Bogdán József személykatolikus papDudás Károly
2017. 12.
Molnár Levente személyoperaénekesBocskor Salló Lóránt
2017. 12.
Márton Árpád személyfestõmûvészBanner Zoltán
2017. 12.
Legszebb Konyhakertek program alkotás, teljesítménykertmûvelésFazekas Sándor
2017. 12.
Gyóni Géza személyköltõVári Fábián László †u2017. 12.
Kalotaszeg református templomépítészete alkotás, teljesítményépítészetMaksay Ádám
2017. 09.
Péreli Zsuzsa személyképzõmûvészCsorba László
2017. 09.
Fasang család személyzenemûvészetTóthpál József †u2017. 09.
Varga Csaba személyfilmrendezõMészáros Géza †u2017. 09.
Törley Mária személyszobrászmûvészTulassay Tivadar
2017. 09.
Sárközi család (György, Márta, Mátyás) személyirodalmárOsztovits Ágnes
2017. 09.
Királyfiakarcsai Petõfi Baráti Társulás intézmény, szervezethagyományõrzésBatta György
2017. 09.
Orosz Ildikó személypedagógus, oktatáspolitikusNémeth Zsolt
2017. 06.
Beke József személyirodalomtörténészSuba Lajos
2017. 06.
Dévény Anna személygyógytornászHagelmayer Istvánné †e2017. 06.
Fa Nándor személyhajótervezõ, vitorlázóSiklós Erika
2017. 06.
MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézete intézmény, szervezetlimnológiaElekes Károly
2017. 06.
Szekeres Erzsébet személytextilmûvészKovács Gergelyné
2017. 06.
OSZK Restauráló Laboratóriumának pergamen-kódex restauráló eljárása alkotás, teljesítményrestaurálásKastaly Beatrix
2017. 03.
Magyar állatorvosképzés alkotás, teljesítményállatorvosképzésGerencsér Ferenc
2017. 03.
Szolnoki Mûvésztelep intézmény, szervezetmûvészetEgri Mária
2017. 03.
Szöllõsi Antal személyarchívum-alapítóDeák Ernõ
2017. 03.
Sajdik Ferenc személygrafikusCsukás István
2017. 03.
Selye János Gimnázium (Révkomárom) intézmény, szervezetoktatásGazda István
2017. 03.
Juhász Zoltán személyfurulyamûvészBirinyi József
2017. 03.
Grezsa Ferenc személyirodalomtörténész, tanárImre László †u2016. 12.
Zoltánfy István személyfestõmûvészTemesi Ferenc †u2016. 12.
Csukás István személyíróLackfi János
2016. 12.
Páll család (Korond) csapat, csoport, együttesfazekasmûvészetSzatmári Ferenc
2016. 12.
Albert Gábor és Albert Zsuzsa személyíróSzijártó István
2016. 12.
Cziffra György személyzongoramûvészBalázs János †u2016. 12.
Magyar Máltai Szereteszolgálat Jelenlét Programja intézmény, szervezetkaritatív tevékenységBeer Miklós
2016. 12.
Kassai Magyar Ipariskola intézmény, szervezetoktatásAlbert Sándor
2016. 09.
Zétényi Zsolt személyjogászGalla János
2016. 09.
Lukácsi Huba személyrendezõtanárTakács Bence Ervin
2016. 09.
Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert intézmény, szervezetbotanikus kertVida Gábor
2016. 09.
Vasas Mûvészegyüttes csapat, csoport, együttesénekkar, zenekar, tánckarSomos Csaba
2016. 09.
Csonkaréti KárolyszemélyhadtörténészMargitay-Becht András
2016. 09.
Szvetnik Joachim személyötvösmûvészRauzs József †u2016. 06.
Domonkos Béla személyszobrászmûvészKubassek János
2016. 06.
Misztrál együttes csapat, csoport, együttesnépzenei együttesSipos Mihály
2016. 06.
Ritoók Zsigmond személyklasszika-filológusNémeth György
2016. 06.
Jánosi Antal személydramaturgDeák Ernõ
2016. 06.
Bálint Ágnes személymeseíróTakács Vera †u2016. 06.
Gárdonyi Zoltán és Zsolt személyzeneszerzõBerlász Melinda
2016. 06.
Galamb József és a Ford T-Modell személyautótervezésGáti József †u2016. 03.
Pál személyszobrászmûvészJankovics Marcell
2016. 03.
Határok nélkül alkotás, teljesítménynemzetpolitikai rádiómûsorSzily Katalin
2016. 03.
Petrás Mária személynépdalénekes, keramikusKóka Rozália
2016. 03.
Kubinyi Anna személytextilmûvészFeledy Balázs †u2016. 03.
Egymásért Alapítvány intézmény, szervezetkaritatív tevékenységMajnek Antal
2016. 03.
Deáky András személytanárHalász Péter
2016. 03.
Cseh László személyúszóCsurka Gergely
2015. 12.
kárpátaljai Credo együttes csapat, csoport, együttesegyházi zeneBöszörményi Gergely
2015. 12.
szegedi Somogyi Könyvtár intézmény, szervezetkönyvtárSzõkefalvi-Nagy Erzsébet
2015. 12.
Gisztl Anna személyruhatervezõBudai Ilona
2015. 12.
vargyasi Sütõ család személybútorfestés, fafaragásVargha Mihály
2015. 12.
Varga Tamás, Vargha Balázs, Varga Domokos személymatematikatanár, irodalomtörténész, íróGazda István †u2015. 12.
Lõrincze Lajos személynyelvészBalázs Géza †u2015. 12.
Buda Ferenc személyköltõFüzi László
2015. 09.
Csók István személyfestõmûvészRodics Eszter †u2015. 09.
É. Kovács László személynéprajzi gyûjtõB. Kovács István
2015. 09.
Daczó Lukács Árpád személyszerzetesTakács György
2015. 09.
Autóbusztervezés, autóbuszgyártás Magyarországon alkotás, teljesítményautóbuszgyártásTakács János
2015. 09.
Páskándi Géza személyíróDávid Gyula †u2015. 09.
Balogh Kálmán és Lukács Miklós személycimbalommûvészLiber Endre
2015. 09.
Nemeshegyi Péter személyszerzetesVárnai Jakab
2015. 06.
Báthory István Kollégium intézmény, szervezetoktatásSzögi László
2015. 06.
Kovács Gyula személygyümölcsészAmbrus Lajos
2015. 06.
Lengyel-magyar barátság alkotás, teljesítménybarátságKovács István
2015. 06.
Vasárnapi Iskola Alapítvány intézmény, szervezetszórványmentésVetési László
2015. 06.
Mezõtúri Református Kollégium intézmény, szervezetoktatásVeres-Kovács Attila
2015. 06.
Apponyi Albert személypolitikusCsorba László †u2015. 06.
Lajos életmûve, az Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság személylabdarúgóBallai Attila
2015. 06.
Jáki Sándor Teodóz személyszerzetes, népzenekutatóCs. Varga István †u2015. 03.
Csapodi Csaba és Csapodiné Gárdonyi Klára személykönyvtártörténész, irodalomtudósRozsondai Marianne †u2015. 03.
Koncsol László személyirodalomkritikus, mûvelõdéstörténészKövesdi Károly
2015. 03.
Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar csapat, csoport, együttesénekkarBöjte Csaba
2015. 03.
Tolcsvay László személyzenész, énekes, zeneszerzõCsorba László
2015. 03.
Bálint Tibor személyíró, mûfordítóKántor Lajos †u2015. 03.
Halász Judit személyszínmûvésznõ, énekesnõTakács József
2015. 03.
Alsó- és Felsõõri Színjátszókcsapat, csoport, együttesszínjátszásDeák Ernõ
2014. 12.
Pál István "Szalonna" és bandája csapat, csoport, együttesnépzeneBöszörményi Gergely
2014. 12.
Százados úti mûvésztelep intézmény, szervezetképzõmûvészet, iparmûvészetSipos Endre
2014. 12.
Szíjjártó Jenõ személykarnagy, népdalgyûjtõHorváth Géza †u2014. 12.
Magyar tüdõgondozói hálózazt intézmény, szervezettüdõgondozásKunszenti Tamás
2014. 12.
Pósa Lajos és az Én Újságom gyereklap személyíróPraznovszky Mihály †u2014. 12.
Kuklay Antal és Telenkó Miklós
lelkipásztorokHofher József
2014. 12.
Gulyás Dénes személyoperaénekesBatta András
2014. 09.
Somogyi Gyõzõ személygrafikus, festõKovács István
2014. 09.
Debreceni Hajdú Táncegyüttes csapat, csoport, együttesnéptáncDiószegi László
2014. 09.
Bókay-klinika intézmény, szervezetgyermekgyógyászatTulassay Tivadar
2014. 09.
Bubnó Tamás és a Szent Efrém Férfikar csapat, csoport, együttesegyházzeneKocsis Fülöp
2014. 09.
Fülöp G. Dénes és Fülöpné Suba Ilona személylelkészÖtvös József †u2014. 09.
Kaszás Attila személyszínmûvészSzarvas József †u2014. 09.
Jónyer István személyasztaliteniszezõStocker Miklós
2014. 06.
Popovics Béla személytanár, helytörténészVári Fábián László
2014. 06.
Hamerli család személykesztyûkészítõSey Gábor
2014. 06.
Matuska Márton személyújságíróOsztie Zoltán
2014. 06.
Losonczi Áron személyépítészmérnökPakucs János
2014. 06.
Gazda József személyszociográfus, íróHalász Péter
2014. 06.
Faragó Laura személyénekmûvész, népdalénekesTóthpál József
2014. 06.
Csonka Ferenc személykatolikus pap, cserkészvezetõLénárd László †u2014. 03.
Takaró Mihály személyíró, költõ, irodalomtörténészRaffay Ernõ
2014. 03.
Kispálné dr. Lucza Ilona személymúzemigazgatóKovács Gergelyné
2014. 03.
Kunkovács László személyfotómûvész, etnográfusSáros László György
2014. 03.
Kalász Márton személyköltõ, íróAntall István
2014. 03.
Huszárik Zoltán személyfilmrendezõ, grafikusSzigethy Gábor †u2014. 03.
Kaláka együttes csapat, csoport, együtteszeneLackfi János
2014. 03.
Fasori református templomban élõ gyülekezet intézmény, szervezetvallási közösségBogárdi Szabó István
2013. 12.
Fonó Budai Zeneház intézmény, szervezetnépzeneBirinyi József
2013. 12.
Palkovits Miklós személyorvosSzél Ágoston
2013. 12.
Szelényi Károly személyfotómûvészMarosi Ernõ
2013. 12.
Rejtõ Jenõ személyíróSzitányi György †u2013. 12.
Jankovics Marcell személyrendezõOrosz István
2013. 12.
alcsócsernátoni Haszmann család csapat, csoport, együttesmúzeumSzabó Zsolt
2013. 12.
Bakos Gáspár és a HatNet csapat személyasztrofizikusSzabados László
2013. 09.
Magyar Védõnõi Szolgálat intézmény, szervezetcsecsemõgondozásTulassay Tivadar
2013. 09.
Évezredes népi gyógyászatunk alkotás, teljesítményorvoslásPottyondy Ákos
2013. 09.
Wagner Nándor személyszobrászmûvészPál Mihály †u2013. 09.
Eõsze László személyzenetörténészSzõnyiné Szerzõ Katalin
2013. 09.
B. Kovács István személygömörológus, muzeológus, szerkesztõErdélyi Géza
2013. 09.
Erdélyi Kárpát Egyesület intézmény, szervezettermészetjárásDávid Gyula
2013. 09.
Entz Géza személymûvészettörténészMarosi Ernõ †u2013. 06.
Juhász László személyújságíróDeák Ernõ †u2013. 06.
Görömbei András személyirodalomtörténészMárkus Béla †e2013. 06.
Jelenczki István személyfilmrendezõDárday István
2013. 06.
Petõ Intézet intézmény, szervezetmozgássérültek gondozásaRéthelyi Miklós
2013. 06.
Várdy Béla és Várdy Huszár Ágnes személytörténész, irodalomtörténészLudányi András
2013. 06.
Gyõri ETO kézilabdacsapata és Görbicz Anita csapat, csoport, együtteskézilabdaSzilágyi Andrea
2013. 06.
Forrai Sándor személyrovásítás-kutatóFriedrich Klára †u2013. 03.
Debreceni Református Kollégium intézmény, szervezetoktatásKocsis Attila
2013. 03.
révkomáromi Oláh család személymatematikatanárGazda István †u2013. 03.
Magyar Királyi II. Honvéd Hadsereg intézmény, szervezethonvédelemSzakály Sándor
2013. 03.
Ozsvári Csaba személyötvösmûvészDévay Attila †u2013. 03.
Martin György személynéptánckutatóAndrásfalvy Bertalan †u2013. 03.
Honvéd Férfikar csapat, csoport, együtteséneklésTóthpál József
2013. 03.
Böszörményi Gergely személyegyházzenészBogárdi Szabó István
2012. 12.
Czine Mihály személyirodalomtörténészBíró Zoltán †u2012. 12.
Györffy István személynéprajzkutatóKósa László †u2012. 12.
Somogyváry Gyula személyíró, újságíró, országgyûlési képviselõTakaró Mihály †u2012. 12.
Zelnik József személyetnográfus, íróBakos István
2012. 12.
Kassai Lajos személylovasíjászLezsák Levente
2012. 12.
Magyar Földrajzi Múzeum intézmény, szervezetföldrajztudományGábris Gyula
2012. 12.
Venczel József személytársadalomkutató, közíróSzékely András Bertalan †u2012. 09.
Fõvárosi Énekkar csapat, csoport, együttesénekkarZelinka Tamás
2012. 09.
Hetényi Varga Károly személyíró, fordító, tanárAczél László Zsongor †u2012. 09.
Baross László személybúzanemesítõEstók János †u2012. 09.
Lukács János személytörténészBotos Máté
2012. 09.
Hazajáró honismereti televíziós mûsor szellemisége alkotás, teljesítménytelevíziós mûsorBöjte Csaba
2012. 09.
Kaán Károly személyerdõmérnök, gazdaságpolitikusKeszthelyi István †u2012. 09.
Hitel (folyóirat) intézmény, szervezetújságírásPapp Endre
2012. 06.
Cisztreci Diákok Szövetsége intézmény, szervezetdiákszervezetPárdányi Miklós
2012. 06.
Bálint Márta személyszínmûvészPósa Zoltán
2012. 06.
Molnár V. József személynéplélekrajz-kutatóKelemenné Farkas Márta
2012. 06.
Szabó Zoltán személyíró, falukutatóPetrik Béla †u2012. 06.
Ferenczy család személyfestõmûvészKeserû Katalin
2012. 06.
Martonvásári Óvodamúzeum és létrehozója, Harcsa Tiborné intézmény, szervezetmúzeumKovács Gergelyné
2012. 06.
Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok intézmény, szervezetismeretterjesztésPálinkás József
2012. 03.
marosvásárhelyi Teleki Téka intézmény, szervezetkönyvtárPojjákné Dr. Vásárhelyi Judit
2012. 03.
Korzenszky Richárd személyszerzetesSzögi László
2012. 03.
Magyar Baráti Közösség intézmény, szervezethagyományõrzésKálmán Attila
2012. 03.
Gulyás Gyula és Gulyás János személyfilmrendezõkDárday István
2012. 03.
Veres Péter személyíróBakos István †u2012. 03.
Tormay Cécile és a Napkelet c. folyóiratszemélyíróTakaró Mihály †u2012. 03.
Schulek Ágoston és Szkalla Edith személynemzetszolgálatKoltay Gábor
2011. 12.
Szíjártó István és a Balaton Akadémia intézmény, szervezetmagyarságkutatásBakos István
2011. 12.
Csókos Varga Györgyi és az Etyeki Mûhely személyképzõmûvészDeme Tamás †e2011. 12.
A magyar katonai térképészet történelmi jelentõségû teljesítménye alkotás, teljesítménytérképészetKlinghammer István
2011. 12.
Pápai Református Kollégium intézmény, szervezetoktatásBogárdi Szabó István
2011. 12.
Rátai Dániel és a Leonar3Do személyfeltalálóPakucs János
2011. 12.
Mikulás Ferenc és az általa vezetett Kecskeméti Rajzfilmstúdió személyanimációs filmKeserû Katalin
2011. 12.
Rieger Tibor személyszobrászSzakolczay Lajos
2011. 09.
Magyaródy Szabolcsszemélyközíró, szerkesztõLipcsey Ildikó
2011. 09.
Hauszmann Alajos személyépítészBugár-Mészáros Károly †u2011. 09.
Kelemen Lajos személylevéltárosBenkõ Samu †u2011. 09.
Ablonczy László személyújságíró, színházigazgatóLengyel György
2011. 09.
Budapesti Kórus csapat, csoport, együtteszeneVass M. Katalin
2011. 09.
Triznya Mátyás és Szõnyi Zsuzsa személyfestõ, íróSzörényi László †e2011. 06.
Kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium intézmény, szervezetoktatásRezi Elek
2011. 06.
Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság és karnagya, Kollár Kálmán csapat, csoport, együtteszeneTóthpál József
2011. 06.
Szék (település) intézmény, szervezetnépzenei hagyománySebõ Ferenc
2011. 06.
Nagy ZoltánszemélynéprajztudósCsongrády Béla
2011. 06.
Mécs László személyköltõ, szerzetesKorzenszky Richárd †u2011. 06.
Kass János személygrafikus, szobrászOrosz István †u2011. 06.
Rostás Árpád személyasztalosBakai Péter
2011.03.
A. Tóth Sándor személybábmûvészFeledy Balázs †u2011.03.
Batta György személyköltõ, íróRókusfalvy Pál
2011.03.
Molnár Tamás személyfilozófusSzíjártó istván †u2011. 03.
Auguszt család és Auguszt E. József csapat, csoport, együttescukrászmûvészetJávor Béla
2011. 03.
Szabó Ferenc személykatolikus pap, irodalomtörténészKõrösiné dr. Merkl Hilda
2011. 03.
Vikár család csapat, csoport, együttesnéprajztudósKelemen László
2011. 03.
Tóth Ilona személyforradalmárIván László †u2010. 12.
Császár Angela személyszínmûvészSchulek Ágoston
2010. 12.
Gábor Dénes személyfizikusPázmándi Gyula †u2010. 12.
Halzl József és a Rákóczi Szövetség személyérdekképviseletMartényi Árpád
2010. 12.
Ruttkai Éva személyszínmûvészSzigethy Gábor †u2010. 12.
Vincze és Fiai Papírmerítõ és Könyvkötõ Mûhely intézmény, szervezetpapírmerítõPoprády Géza
2010. 12.
Bedõ György és a Kairosz könyvkiadó személykönyvkiadásBakos István
2010. 12.
Erdélyi magyar protestáns lelkészképzésalkotás, teljesítményoktatásKozma Zsolt
2010. 09.
Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület intézmény, szervezetközmûvelõdésFilep Antal
2010. 09.
Korniss Péter személyfotómûvészSára Sándor
2010. 09.
Kiss András személylevéltárosBenkõ Samu †e2010. 09.
Hajdó István személykatolikus papBerszán Lajos †e2010. 09.
Kilyén Ilka személyszínmûvészMedgyessy Éva
2010. 09.
Barabás Miklós Céh intézmény, szervezetképzõmûvészetDáné Tibor Kálmán
2010. 09.
Hódmezõvásárhely intézmény, szervezet
Szenti Tibor
2010. 06.
Erkel Ferenc és a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara személyzeneszerzõBónis Ferenc †u2010. 06.
Burg Kastl Magyar Gimnázium (1958-2006) intézmény, szervezetoktatásJókay Károly
2010. 06.
Hangya Szövetkezet intézmény, szervezetmezõgazdaságNagy Bálint
2010. 06.
Kligl Sándor személyszobrászFeledy Balázs
2010. 06.
Hegyi-Füstös Istvánszemélyreformátus lelkészBogárdi Szabó István †u2010. 06.
Kárpát-medencei magyar középiskolákintézmény, szervezetnemzetmegtartó erõGazda István
2010. 06.
Hajdu Ráfis János és felesége, Bakos MáriaszemélymúzeumépítõRéz Gyula
2010. 03.
Riesz Frigyes személymatematikusHatvani László †u2010. 03.
Demeter Béla személyfalukutatóVekov Károly †u2010. 03.
Csermely Péter személybiokémikus, hálózatkutatóÓdor László
2010. 03.
Sapszon Ferenc (id.) személykarnagySzõnyi Erzsébet †e2010. 03.
A nemzetközi ûrkutatásban való magyar részvétel alkotás, teljesítmény
Both Elõd
2010. 03.
Kopp Mária és Skrabski Árpád személypszichológus,magatartáskutatóAndrásfalvy Bertalan †e2010. 03.
Gyõrfi Sándor és Györfi Lajos személyszobrászProkai Gábor
2009. 12.
Prohászka Ottokár személypüspök, íróFrenyó Zoltán †u2009. 12.
Kassai Thália Színház intézmény, szervezet
Tóth László
2009. 12.
Bozay Attila személyzeneszerzõTóthpál József †u2009. 12.
Cseh Tamás személyzeneszerzõ (dalaiért)Hanák Gábor †u2009. 12.
Sántha Kálmán személyorvosSzirmai Imre †u2009. 12.
Falugondnoki Hálózat és szellemi atyja, Kemény Bertalan intézmény, szervezetfalugondnokCsatári Bálint †u2009. 12.
Balassagyarmati felkelés alkotás, teljesítményfelkelésTyekvicska Árpád
2009. 09.
Döbrentei Ildikó és Levente Péter személyszínész, rendezõ, tanárTakács Vera * rádióinterjú
2009. 09.
Bánszky Pál személymûvészettörténész, néprajzkutató közösségteremtõ munkájaKõ Pál†e2009. 09.
Balázs János személyfestõ, költõSzuhay Péter †u2009. 09.
Gérecz Attila személyköltõ, sportoló, forradalmárPozsgai Zsolt †u2009. 09.
Csík zenekar és az alapító Csík János csapat, csoport, együttesnépzene, világzeneKelemen László
2009. 09.
Fábry Zoltán személyíróBíró Zoltán †u2009. 09.
Czigány György személyíró, költõ, újságíróKalász Márton
2009. 06.
Szabó Lõrinc személyköltõKabdebó Lóránt †u2009. 06.
Csontváry Kosztka Tivadar személyfestõmûvész (egyedülálló festészete)Sárkány József†u2009. 06.
Miskolczy Dezsõ személyorvosBenkõ Samu †u2009. 06.
Supka Géza által útjára indított Ünnepi Könyvhét intézmény, szervezet
Lator László
2009. 06.
Dunapataj 1919-es hõsei csapat, csoport, együttesfelkelésKiss Gy. Csaba
2009. 06.
Nyisztor Ilona személymoldvai csángó népdalénekes, pedagógusKobzos Kiss Tamás
2009. 06.
Seregélyes Tibor személybotanikus, természetfotósSzollát György †u2009. 03.
Angelica leánykar és Gráf Zsuzsanna alapító karnagy csapat, csoport, együttesénekkarMácsai János
2009. 03.
Rubik Ernõ (Id. és Ifj.) személyfeltalálóGazda István
2009. 03.
Képzõ- és Iparmûvészeti Szakközépiskola intézmény, szervezetoktatásFarkas Ádám
2009. 03.
Hunyadi László személyszobrászPéterfy László
2009. 03.
Benedek Elek személyíróSzabó Zsolt †u2009. 03.
Regõczi István személykatolikus papRoska Tamás †e2009. 03.
Pálos rend intézmény, szervezetszerzetesrendTörök József
2008. 12.
Herencsár Viktória személycimbalommûvészHollós Máté
2008. 12.
Koch Sándor személyorvosFreund Tamás †e2008. 12.
Cs. Szabó László személyíró, esszéíróKántor Lajos †u2008. 12.
Beszélni Nehéz Anyanyelvi Mozgalom alkotás, teljesítményanyanyelvi mozgalomBencédy József
2008. 12.
Esztergályos Jenõ és az Apáczai Kiadó intézmény, szervezetkönyvkiadásHoffmann Rózsa
2008. 12.
Hadtörténeti Intézet és Múzeum intézmény, szervezetmúzeumKatona Tamás
2008. 12.
Szentendrei Régi Mûvésztelep intézmény, szervezetképzõmûvészetHann Ferenc
2008. 09.
Kemény János báró személyíróAdamovits Sándor†u2008. 09.
Szarka György személygeológus, honismereti vezetõCsászár Angéla
2008. 09.
Schulteisz Emil személyorvosprofesszorGazda István †e2008. 09.
Nemes Nagy Ágnes személyköltõFerencz Gyõzõ †u2008. 09.
Rónay György személyköltõ, író, mûfordító, esszéíró, mûkritikus, irodalomtörténészVasadi Péter†u2008. 09.
Ghymes együttes csapat, csoport, együttesnépzene, világzeneKelemen László
2008. 09.
ausztráliai Magyar Élet és Csapó Endre fõszerkesztõ intézmény, szervezetújságBakos István
2008. 06.
Mészöly Dezsõ személyíró, költõ, mûfordító, dramaturgElmer István†e2008. 06.
Frideczky János és a Pozsonyi Casino személyhagyományõrzésMács József
2008. 06.
Teres Ágoston személykatolikus pap, csillagászHetesi Zsolt†u2008. 06.
Bari Istvánné személytanítónõSzarka Miklósné†e2008. 06.
Vajda Lajos személyfestõ, grafikusWehner Tibor†u2008. 06.
Tungsram Kodály Zoltán Férfikara csapat, csoport, együttesénekkarTóthpál József
2008. 06.
Magyar Nemzeti Múzeum Sárospataki Rákóczi Múzeuma és Jósvainé Dr. Dankó Katalin igazgató intézmény, szervezetmúzeumValter Ilona
2008. 03.
Juhász Ferenc személyköltõVasy Géza
2008. 03.
Márk Gergely személyrózsanemesítõJámborné Benczúr Erzsébet †e2008. 03.
Vértesaljai Antalné személynépmûvész, néptanítóRéthelyi Miklós
2008. 03.
Tandori Károly személymatematikusMóricz Ferenc †u2008. 03.
Nádasdy Alapítvány és az alapító Nádasdy Ferenc intézmény, szervezetkultúra támogatásaÓdor László
2008. 03.
Hóman-Szekfû Magyar Történet alkotás, teljesítménytörténelmi lexikonÚjvári Gábor
2008. 03.
Vass Lajos és a Röpülj Páva mozgalom személyzeneszerzõ, népdalkutatóTóthpál József †u2007. 12.
Szerb Lajos személyíró, irodalomtörténészSzakolczay Antal †u2007. 12.
Szeleczky Zita személyszínmûvészSzigethy Gábor †u2007. 12.
Nagycsaládosok Országos Egyesülete intézmény, szervezetérdekvédelemKopp Mária
2007. 12.
Kiss Stúdió Színház (Nagyvárad) intézmény, szervezetszínjátszásKondor Katalin
2007. 12.
Csiha Kálmán személyreformátus püspökBagárdi Szabó István †u2007. 12.
Piarista rend intézmény, szervezetszerzetesrendKapronczay Károly
2007. 12.
Dsida Jenõ személyköltõPetrik Béla†u2007. 09.
Bakay Kornél személyrégészGedai István
2007. 09.
Békéstarhosi Énekes Iskola intézmény, szervezeténekoktatásSzokolay Sándor
2007. 09.
Buday György személygrafikus, fametszõ, könyvmûvészCseke Péter†u2007. 09.
Toldy Ferenc Gimnázium intézmény, szervezetoktatásBuzinkay Géza
2007. 09.
Járai Zsigmond személyközgazdászBogár László
2007. 09.
Magyar Huszár csapat, csoport, együtteshagyományõrzésZachar József
2007. 09.
Sopron hûsége alkotás, teljesítménya leghûségesebb városKubinszky Mihály
2007. 06.
Jancsó Miklós személyfarmakológusTelegdy Gyula†u2007. 06.
Kubik Anna személyszínmûvészAblonczy László
2007. 06.
Kolozsvári Református Kollégium intézmény, szervezetoktatásVajna Zoltán
2007. 06.
Magyar Iparmûvészet intézmény, szervezetújságTiszavári Ferencné
2007. 06.
Debreceni Nyári Egyetem intézmény, szervezetoktatásFekete Károly
2007. 06.
Besenyei Péter személymûrepülõNovotny Zoltán
2007. 06.
Pálos Szent Vincérõl elnevezett Szatmári Irgalmas Nõvérek intézmény, szervezetszerzetesrendCséfalvay Pál
2007. 03.
Lichtenberger György személyorvosRépássy Gábor †e2007. 03.
Rédei László személymatematikusCsákány Béla†u2007. 03.
Zeneakadémia (Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem) intézmény, szervezetzeneoktatásSzegedy-Maszák Mihály
2007. 03.
Kóka Rozália személymesemondó, népdalénekesKriza Ildikó
2007. 03.
Marek József személyállatorvosKovács Ferenc †u2007. 03.
Grétsy László személynyelvészBalázs Géza
2007. 03.
Bakay Szilárd személytábornokJuhász László†u2006. 12.
Ratkó József személyköltõAntall István†u2006. 12.
Angster család csapat, csoport, együttesorgonakészítésFekete Károly
2006. 12.
Lónyay utcai Református Gimnázium és Kollégium intézmény, szervezetoktatásBenkõ Samu
2006. 12.
Irányi Béla személyorvosRaffai István†e2006. 12.
Halassy Olivér személyolimpiai bajnok vízilabdázóCsóti György†u2006. 12.
Budavári Mátyás-templom ének- és zenekara és Tardy László karnagy csapat, csoport, együttesénekkarMohay Miklós
2006. 12.
Magyar Írószövetség intézmény, szervezetírók, költõk érdekvédelmeBíró Zoltán
2006. 09.
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola és ifj. Sapszon Ferenc karnagy intézmény, szervezetzeneoktatásArany János
2006. 09.
1956-os forradalom és szabadságharc alkotás, teljesítmény
Vizi E. Szilveszter
2006. 09.
Nagy Gáspár személyköltõ, íróGörömbei András †e2006. 09.
Nagy Imre és a forradalom hõseinek áldozata alkotás, teljesítményforradalmárTóbiás Áron†u2006. 09.
Raksányi Gellért személyszínmûvészSzigethy Gábor†e2006. 09.
Bécsi Európa Klub intézmény, szervezet
Juhász László
2006. 09.
Sík Ferenc személyrendezõKubik Anna†u2006. 06.
Genfi Magyar Könyvtár és alapítója, Szabó Zoltán intézmény, szervezetkönyvtárÓdor László
2006. 06.
Élet és Tudomány intézmény, szervezetújságStaar Gyula
2006. 06.
Degré Alajos személyjogtörténész, levéltár-igazgatóGál Gyula†u2006. 06.
Szabó Helga személyzenepedagógusTóthpál József†e2006. 06.
Kormorán együttes csapat, csoport, együttesnemzeti rockzenekarWohlmuth István
2006. 06.
Brusznyai Árpád személyközépiskolai tanár, mártírPálinkás Vera†u2006. 06.
Aba-Novák Vilmos személyfestõ, grafikusFekete György†u2006. 03.
Magyar Országos Levéltár intézmény, szervezetlevéltárBertényi Iván
2006. 03.
Kobzos Kiss Tamás személynépzenészErdélyi Zsuzsanna†e2006. 03.
Atzél Endre személyügyvédHerczegh Géza†u2006. 03.
Gulyás György és a Debreceni Kodály Kórus személyénekkarSzokolay Sándor†u2006. 03.
Lámfalussy Sándor személyjegybankárCsaba László†e2006. 03.
"Egy mondat a zsarnokságról" Illyés Gyulaverse alkotás, teljesítményversSzigethy Gábor
2006. 03.
Vörösmarthy Dániel személyszemészSzállási Árpád
2005. 12.
Zenthe Ferenc személyszínmûvészSzigethy Gábor†e2005. 12.
Kecskeméti Kodály Iskola intézmény, szervezetmûvészetoktatásTóthpál József
2005. 12.
Csángómagyar népi kultúra alkotás, teljesítményhagyományõrzésHalász Péter
2005. 12.
Jakó Zsigmond Pál személytörténészR. Várkonyi Ágnes†e2005. 12.
Nagy Ferenc személyfafaragóKovács Gergelyné†u2005. 12.
Fitz Jenõ személytörténész, régész, numizmatikusGábler Dénes†e2005. 12.
Molnár Ferenc személyíró, újságíróAblonczy László†u2005. 09.
Füvészkert (ELTE Botanikus Kert) intézmény, szervezetnövények bemutatásaSipos László
2005. 09.
Gödöllõi Iparmûvészeti és Képzõmûvészeti Mûvésztelep intézmény, szervezetiparmûvészetKeserû Katalin
2005. 09.
Evangélium Színház és Udvaros Béla intézmény, szervezetszínjátszásAlbert Gábor
2005. 09.
Pécsi Kamarakórus és Tillai Aurél csapat, csoport, együttesénekkarKerényi Mária
2005. 09.
Szécsi Margit személyköltõ, grafikus, illusztrátorBuda Ferenc †u2005. 09.
Amerikai Magyar Alapítvány és Molnár Ágostonintézmény, szervezetmagyar nyelv és kultúra megõrzéseKovács Ilona
2005. 09.
Tardy János személytermészetvédõZlinszky János
2005. 06.
Magyar Olimpiai Bizottság intézmény, szervezetsportNovotny Zoltán
2005. 06.
Magyar Állami Operaház intézmény, szervezetzenemûvészetDomonkos Máté
2005. 06.
Muzslay István személyszerzetes pap, közgazdászGulyás Balázs †e2005. 06.
Csoóri Sándor személyköltõ, író, politikusGörömbei András
2005. 06.
Tihanyi Bencés Apátság intézmény, szervezethit megõrzéseSzörényi László
2005. 06.
Sárospataki Református Kollégium intézmény, szervezetoktatásFekete Károly
2005. 03.
Zsögödi Nagy Imre személyfestõKányádi Sándor†u2005. 03.
Borsa Gedeon személyirodalomtörténész, bibliográfusPojjákné Vásárhelyi judit
2005. 03.
Váradi Péter Pál személyfotómûvészKondor Katalin
2005. 03.
Oloffson Placid személybencés szerzetesCzigány György
2005. 03.
Csik Ferenc személyúszó, orvosSzabó Lajos†u2005. 03.
Fülei-Szántó Endreszemélynyelvész, polihisztorSzirtes Gábor†u2005. 03.
Pannonhalmi Fõapátság intézmény, szervezethit megõrzésePoprády Géza
2004. 12.
Baróti Lajos személylabdarúgó edzõNovotny Zoltán†e2004. 12.
Gyapay Gábor személytörténészBertényi Iván†e2004. 12.
Magyar Nyelvtudományi Társaság intézmény, szervezetnyelvmûvelésÉder Zoltán
2004. 12.
Bécsi Napló intézmény, szervezetújságÚjvári Gábor
2004. 12.
Andor Ilona személypedagógus, karvezetõ, muzsikusTóthpál József†u2004. 12.
Vekerdi László személytudomány- és mûvelõdéstörténészBakos István†e2004. 12.
Keresztury Dezsõ személyíró, irodalomtörénész, mûfordítóSzijártó István†u2004. 09.
Endrédy Vendel személyszerzetesKerekes Károly†u2004. 09.
Wekerletelep alkotás, teljesítményemberközpontú lakóparkBenkõ Samu
2004. 09.
Szõnyi Erzsébet személyzeneszerzõ, zenepedagógusSzokolay Sándor
2004. 09.
Szabó Dénes és a Cantemus Gyermekkórus és Pro Musica Leánykar csapat, csoport, együttesénekkarTarcai Zoltán
2004. 09.
Zielinski Szilárd személyépítõmérnök, tanárKausay Tibor†u2004. 09.
Dudás Károly személyíróBíró Zoltán
2004. 09.
Pécsi Zsolnay Gyár intézmény, szervezetporcelángyártásFekete György
2004. 06.
Örkény István személyíróSándor György†u2004. 06.
Hevesi István személyolimpiai bajnok vízilabdázóSchmitt Pál
2004. 06.
Wigner Jenõ személyfizikusPungor Ernõ†u2004. 06.
Kárpáti György személyolimpiai bajnok vízilabdázóSchmitt Pál
2004. 06.
Jeney László személyolimpiai bajnok vízilabdázóSchmitt Pál†e2004. 06.
Huszár Lajos személynumizmatikusGedai István†u2004. 06.
1956-os Vízilabda Bajnokcsapat csapat, csoport, együttessportteljesítménySchmitt Pál
2004. 06.
Berszán Lajos és a gyimesfelsõloki Árpádházi Szent Erzsébet Kollégium személykatolikus papRoska Tamás
2004. 06.
Horváth János személyirodalomtörténészKorompay H. János†u2004. 03.
Házsongárdi temetõ intézmény, szervezet
Lászlóffy Aladár
2004. 03.
A Holokauszt és a kommunizmus magyarországi áldozatai személy
Stark Tamás†u2004. 03.
Szõnyi István személyfestõmûvész, grafikusSzörényi László†u2004. 03.
Természet Világa intézmény, szervezetfolyóiratGazda István
2004. 03.
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola intézmény, szervezetzeneoktatásTóthpál József
2004. 03.
Illés Sándor személyújságíróKristóf Attila†e2004. 03.
Haáz család és a Szentegyházi Gyermekfilharmónia csapat, csoport, együtteszeneoktatásBeder Tibor
2003. 12.
Medgyessy Ferenc személyszobrászmûvészBereczky Loránd†u2003. 12.
Pozsgay Imre személypolitikusKováts Flórián és Kovács Sándor†e2003. 12.
Maczkó Mária személynépdalénekesTimár Sándor
2003. 12.
Magyary Zoltán személyegyetemi tanárRéthelyi Miklós†u2003. 12.
Kerényi Károly személyklasszika-filológusMonostori Imre†u2003. 12.
Kozma Imre és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat személykatolikus papKálmán Attila
2003. 09.
Magyar Rádió intézmény, szervezetmédiaTóbiás Áron
2003. 09.
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF)
oktatásSchmitt Pál
2003. 09.
Gaál István személygrafikus, festõmûvészNemeskürty István
2003. 09.
Rajeczky Benjámin személyzenetörténész, szerzetesTardy László†u2003. 09.
Karinthy Frigyes személyíró, mûfordítóSzalay Károly†u2003. 09.
Eötvös József Collegium intézmény, szervezetoktatásBorzsák István
2003. 09.
Imreh István személytörténész, szociológusFilep Antal†u2003. 06.
Moór Gyula személyjogfilozófusVarga Csaba†u2003. 06.
Kerkai Jenõ és a Magyar Népfõiskolai Mozgalom személyoktatásAndrás Imre†u2003. 06.
Lutheránia Énekkar és Kamp Salamon csapat, csoport, együttesénekoktatásErdélyi Zsuzsanna
2003. 06.
Pais Dezsõ személynyelvészKiss Jenõ†u2003. 06.
Papp Lajos személyszívsebészJuhász-Nagy Sándor
2003. 06.
Gyulai István személysportriporter, atlétaVezetéknév Keresztnév †e2003. 06.
Ferencz Éva személynépdalénekesErdélyi Zsuzsanna†e2003. 06.
Apor Vilmos személyvértanúBolberitz Pál†u2003. 06.
Petrik Géza személybibliográfusKégli Ferenc†u2003. 03.
Kosztolányi Dezsõ személyíró, költõBíró Zoltán†u2003. 03.
Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium intézmény, szervezetoktatásBeke György
2003. 03.
Lakitelki Népfõiskola intézmény, szervezetoktatásAndrásfalvy Bertalan
2003. 03.
Szervátiusz Jenõ és Szervátiusz Tibor személyszobrászmûvészFeledy Balázs
2003. 03.
Korányi Sándor személyorvosSzállási Árpád†u2003. 03.
Török Erzsébet személynépdalénekesLukin László†u2003. 03.
Böjte Csaba és a Dévai Magyarok Nagyasszonya Kollégium személyszerzetesKozma Imre
2002. 12.
Országos Széchenyi Könyvtár és Magyar Nemzeti Múzeum intézmény, szervezetkönyvtárPoprády Géza
2002. 12.
Nyirõ József személyíróMedvigy Endre†u2002. 12.
Batthyány-Strattmann László
orvosSzállási Árpád†u2002. 12.
Balázs Árpád személyzeneszerzõTóthpál József
2002. 12.
V. Majzik Mária személyszobrászmûvészJókai Anna
2002. 12.
Hajós Alfréd személyolimpiai bajnok úszóFekete György†u2002. 12.
Borzsák István személyklasszika-filológus, ókortudósRitoók Zsigmond†e2002. 09.
Koltai Jenõ
atlétaSzéchenyi József†e2002. 09.
Magyar tanítóképzés két évszázados intézményrendszerealkotás, teljesítményoktatásBakos István
2002. 09.
Udvardi Erzsébet személyfestõmûvészKratochwill Mimi†e2002. 09.
Békésy György személybiofizikusNémeth Judit†u2002. 09.
ELTE Bartók Béla Énekkara és Egyetemi Koncertzenekara és Baross Gábor karnagy csapat, csoport, együtteszeneTóthpál József
2002. 09.
Móricz Zsigmond személyíró, újságíróBíró Zoltán†u2002. 09.
Ady Endre személyköltõBíró Zoltán†u2002. 06.
Erdélyi Múzeum Egyesület és gróf Mikó Imre intézmény, szervezet
Kerkápoly Endre
2002. 06.
Domokos Pál Péter személynéprajztudósHalász Péter†u2002. 06.
Illyés Kinga személyelõadómûvész, színészBéres András†e2002. 06.
Nagybányai Mûvésztelep intézmény, szervezetfestészetKernács Gabriella
2002. 06.
Andrásfalvy Bertalan személynéprajztudósBakos istván
2002. 06.
Beke György személyíró, újságíró, mûfordítóCseke Péter†e2002. 06.
Reményik Sándor személyköltõDávid Gyula†u2002. 03.
Johan Béla személyegészségpolitikus, orvosSzállási Árpád†u2002. 03.
Kalmár László személymatematikusVarga Antal†u2002. 03.
Lauer Edith személyaz Amerikai Magyar Koalcíió nyugalmazott elnökeSütõ András
2002. 03.
Ádám Jenõ személyzenemûvész, zenepedagógus, karvezetpBerkesi Sándor†u2002. 03.
Gyarmati Dezsõ személyvízilabdázóSchulek Csaba†e2002. 03.
Hittrich Ödön, Mikola Sándor Rátz László Renner János gimnáziumi tanárok személytanításGyapay Gábor†u2002. 03.
Babits Mihály személyköltõ, íróDomokos Mátyás†u2001. 12.
Fülep Lajos személymûvészettörténészF. Csanak Dóra†u2001. 12.
Fekete Gyula személyíró, szociográfusBíró Zoltán†e2001. 12.
Kárpátaljai Ferences Misszió intézmény, szervezethitélet, szegények segítéseJelenits István
2001. 12.
Bánffy (Kisbán) Miklós személyíró
†u2001. 12.
Szent Rókus Kórház intézmény, szervezetkórházSzállási Árpád
2001. 12.
Fülöp Viktor személytáncmûvészKoppány Zsolt†u2001. 12.
Mensáros László személyszínmûvészCzenner Mihály†u2001. 09.
Berecz András személyénekes, mesemondóDeme Tamás
2001. 09.
Dohnányi Ernõ személyzeneszerzõKiszely Deborah†u2001. 09.
Benczúr Gyula személyfestõKeserû Katalin†u2001. 09.
Fõvárosi Állat- és Növénykert intézmény, szervezet
Csányi Vilmos
2001. 09.
Kajak-kenu sportág alkotás, teljesítmény
Schulek Csaba
2001. 09.
Klebelsberg Kuno személymûvelõdéspolitikusTõkéczki László†u2001. 09.
Herendi Porcelánmanufaktúra intézmény, szervezet
Schrammel Imre
2001. 06.
Lechner Ödön személyépítészFekete György†u2001. 06.
Domokos Mátyás személyirodalomtörténészMonostori Imre†u2001. 06.
Kandó Kálmán személyvillamosmérnökKisteleki Mihály†u2001. 06.
Lajtha László személyzeneszerzõBerlász Melinda†u2001. 06.
József Attila személyköltõBíró Zoltán†u2001. 06.
Böszörményi Géza és Gyarmathy Lívia személyfilmrendezõJankovics Marcell†e2001. 06.
Csonka János személygépészmérnök, feltalálóMolnár Károly†u2001. 03.
Teleki Pál személygeográfus, politikusKubassek János†u2001. 03.
Illés György személyoperatõrSára Sándor†e2001. 03.
Bartók Béla személyzeneszerzõÚjfalussy József†u2001. 03.
Radnóti MiklósszemélyköltõBíró Zoltán†u2001. 03.
Szent István Társulat intézmény, szervezetkönyykiadásDávid Katalin
2001. 03.
Timaffy László személynéprajzkutatóFilep Antal†e2001. 03.
Durkó Zsolt személyzeneszerzõTóthpál József†u2000. 12.
Báthory Júlia személyüvegmûvészFekete György†u2000. 12.
Záborszky József és a Szent István Király Szimfonikus Zenekarcsapat, csoport, együttesénekkarDevich János
2000. 12.
Magyar árvízvédekezõk alkotás, teljesítmény
Kristóf Attila
2000. 12.
Csapody Vera személybotanikus, növényrajzolóMatskási István†u2000. 12.
Sík Sándor személyszerzetes, költõ, mûfordító. irodalomtörténszJelenits István†u2000. 12.
Kallós Zoltán személynéprajzkutató, népzenegyûjtõAndrásfalvy Bertalan
2000. 12.
Benda Kálmán személytörténész, levéltárosBenkõ Samu†u2000. 09.
Fekete István személyíróHoffmann Rózsa†u2000. 09.
Budó Ágoston személyfizikusSzabó Gábor†u2000. 09.
Borbándi Gyula személyíróGörömbei András†e2000. 09.
Béres József személykutatóBakos István†e2000. 09.
Muzsikás Együttes és Sebestyén Márta személynépzene, világzeneZelnik József
2000. 09.
Szalatnai Rezsõ személyíróTankovits József†u2000. 09.
Gyenge Valéria személyolimpiai bajnok úszóSchmitt Pál
2000. 06.
Szentágothai János személyanatómusHalász Béla†u2000. 06.
Ferencsik János személykarmesterMedveczky Ádám†u2000. 06.
Száztagú Cigányzenekar és szólistája, Bangó Margit csapat, csoport, együttescigányzeneTóthpál József
2000. 06.
Bessenyei Ferenc személyszínmûvészCzenner Mihály†e2000. 06.
Mádl Ferenc személyjogtudós, politikusFekete György†e2000. 06.
Sinka István személyköltõ, íróMedvigy Endre†u2000. 06.
Levendel László személyorvosHidvégi Máté†u2000. 06.
Duray Miklós személypolitikus, íróSzakolczay Lajos
2000. 03.
Ordass Lajos személyevangélikus püspökRókusfalvy Pál†u2000. 03.
Csizmazia Darab József személyszõlõnemesítõPoprády Géza†e2000. 03.
Padisák Mihály személyíró, szerkesztõ, újságíróSzabó Éva†e2000. 03.
Zsivótczky Gyula személyolimpiai bajnok atléta, sportvezetõSchulek Ágoston†e2000. 03.
Áprily Lajos és Jékely Zoltán személyköltõAlbert Zsuzsa†u2000. 03.
Barcsay Jenõ személyfestõ, grafikusSzabados Árpád†u2000. 03.
Kovács Béla, Nagy Ferenc és Varga Béla személypolitikusokCsicsery-Rónay András†u1999. 12.
Berlász Jenõ személykönyvtárosR. Várkonyi Ágnes†e1999. 12.
Szántó Tibor személytipográfus, könyvmûvészHídvégi Máté†e1999. 12.
Pogány Frigyes személyépítésGáborjáni Péter†u1999. 12.
Mindszenty József személyhercegprímásDékány Vilmos†u1999. 12.
Fodor András személyköltõTüskés Tibor†u1999. 12.
Halmos Béla és a Nomád Nemzedék személynépzenészJánosi András†e1999. 12.
Földi Imre személysúlyemelõ, edzõAján Tamás
1999. 09.
Gundel Károly személyvendéglõsJávor Béla†u1999. 09.
Csete György és Ildikó személyépítészFekete György
1999. 09.
Bárdos Lajos személyzeneszerzõ, karnagy, zenetudósLukin László†u1999. 09.
Vásáry Tamás személyzongoramûvész, karmesterKerényi Mária
1999. 09.
Wass Albert személyíró, költõMedvigy Endre†u1999. 09.
Perner Ferenc személytranszplantációs sebészLövey György
1999. 06.
Sao Paolói Szent Gellért Apátság és Szent Imre Kollégium intézmény, szervezetoktatásJordán László
1999. 06.
Deák Ferenc személylabdarúgóSzepesi György†u1999. 06.
Szõkefalvi-Nagy Béla személymatematikusHatvani László†u1999. 06.
Tiszatáj (folyóirat) intézmény, szervezetfolyóiratBíró Zoltán
1999. 06.
Honvéd Együttes és Novák Ferenc csapat, csoport, együttesmûvészeti intézményVásárhelyi László
1999. 06.
A magyar nép Szent Korona iránti tisztelete1999. 06.
Pungor Ernõ személyvegyész, akadémikusKerkápoly Endre†e1999. 06.
Rácz Aladár személycimbalommûvészHerencsár Viktória†u1999. 03.
Kodolányi János személyíró, újságíróNémeth Magda†u1999. 03.
Bánffy György személyszínmûvészNemeskürty István†e1999. 03.
Újszászy Kálmán személyteológus, falukutatóVirágh Sándor†u1999. 03.
Kõbán Rita személyolimpiai bajnok kajakozóAján Tamás - Gallov Rezsõ
1999. 03.
Vargyas Lajos személynéprajzkutatóPaksa Katalin†e1999. 03.
Kolozsvári Állami Magyar Színház és a nagyváradi Szigligati Színház intézmény, szervezetszínjátszásSzabó József
1999. 03.
Várkonyi Nándorszemélyíró, szerkesztõ, kultúrtörténészMezey Katalin†u1998. 12.
Melis György személyoperaénekesFodor Géza†e1998. 12.
Kányádi Sándor személyköltõBenkõ Samu
1998. 12.
B. Farkas Tamás és Kernács Gabriella személyfilmrendezõ, mûvészettörténészFekete György
1998. 12.
Egry József személyfestõGopcsa Katalin†u1998. 12.
Szent-Györgyi Albert személyNobel-díjas orvos, biokémikusHídvégi Máté†u1998. 12.
Erdélyi Zsuzsanna személynéprajztudósBarna Gábor†e1998. 12.
Turczel Lajos személyirodalomtörténészDuray Miklós†e1998. 09.
Bálint Sándor személynéprajztudósErdélyi Zsuzsanna†u1998. 09.
Kárpáti Rudolf személyolimpiai bajnok kardvívóGallov Rezsõ†e1998. 09.
Simonyi Károly személyfizikus, tanárKeszthelyi Lajos†e1998. 09.
Nagy László személyköltõGörömbei András†u1998. 09.
Botka Valéria és Csányi László személykarnagyTóthpál József†e1998. 09.
Hites Kristóf személyszerzetesKorzenszky Richárd†e1998. 09.
Csendes Zoltán és Szabédi László személystatisztikus ; költõ, újságíróBenkõ Samu†u1998. 06.
Rajki Béla személyúszó, vízilabdázó, edzõGallov Rezsõ†e1998. 06.
Melocco Miklós személyszobrászmûvészWehner Tibor
1998. 06.
Kecskési Tollas Tibor személyköltõMedvigy Endre†u1998. 06.
Jókai Anna személyírónõAlexa Károly
1998. 06.
Csillagszemû gyermektáncegyüttes és a Tímár házaspár csapat, csoport, együttestáncAndrásfalvy Bertalan
1998. 06.
Bibó István személytársadalomfilozófus, politikusDomokos Mátyás†u1998. 06.
Szokolay Sándor személyzeneszerzõEõsze László†e1998. 03.
Olasz Ferenc személyfilmrendezõ, fotómûvész, operatõrMakovecz Imre
1998. 03.
Böröcz József személyszociológusDobos László
1998. 03.
Weöres Sándor személyköltõ, íróBata Imre†u1998. 03.
Sándor György személyíró, elõadómûvész, „humoralista”Fekete György
1998. 03.
Haynal Imre személyorvosAntalóczy Zoltán†u1998. 03.
Csíksomlyói katolikus közösség és a zarándokok intézmény, szervezetzarándoklatBalogh Júlia
1998. 03.
Szörényi Éva személyszínésznõAblonczy László†e1997. 12.
Scheiber Sándor személyrabbi, nyelvész, irodalomtörténészHídvégi Máté†u1997. 12.
Györffy György személytörténészGedai István†u1997. 12.
Debreceni Református Kollégium Kántusa csapat, csoport, együttesénekkarFekete Károly
1997. 12.
Tóth Sándor személygépkocsivezetõDarida János†u1997. 12.
Bay Béla személyvívó, edzõ, sportvezetõGallov Rezsõ†u1997. 12.
Tamási Áron személyíróTardy János†u1997. 12.
Ravasz László személyreformátus püspükBoross Géza és Hegedûs Lóránt†u1997. 09.
Karácsony Sándor személypedagógiai íróKövendi Dénes†u1997. 09.
Tízezer nap és Csoóri Sándor, Kósa Ferenc, Sára Sándor alkotás, teljesítményfilmLugossy László
1997. 09.
Tempfli József személykatolikus püspökTõkés László
1997. 09.
Pilinszky János személyköltõKoppány Zsolt†u1997. 09.
Külföldi Magyar Cserkészszövetség intézmény, szervezetcserkészetMagyaródy Szabolcs
1997. 09.
Gyurkovics Tibor személyíróMészöly Dezsõ†e1997. 09.
Tolnay Klári személyszínmûvészAblonczy László†e1997. 06.
Illyés Gyula személyköltõ, íróDomokos Mátyás†u1997. 06.
Magyar Nemzet és Pethõ Tibor intézmény, szervezetújságAntalóczy Zoltán
1997. 06.
Magyar Zoltán személyolimpiai bajnok tornász, állatorvosGallov Rezsõ
1997. 06.
Andorka Rudolf személyszociológusSpéder Zsolt†u1997. 06.
Trogmayer Ottó és a Nemzeti Történeti Emlékpark kialakításában közremûködõk alkotás, teljesítmény
Fogor István
1997. 06.
Farkas Ferenc személyzeneszerzõBónis Ferenc†e1997. 06.
Fischer Annie személyzongoramûvészPándi Mariann†u1997. 03.
Bethlen Gábor Alapítvány intézmény, szervezeta nemzeti összetartozás szolgálatábanBakos István és Kiss Gy. Csaba
1997. 03.
Pap Gábor személymûvészettörténészMakovecz Imre
1997. 03.
Balogh János személybiológusJermy Tibor†e1997. 03.
Kós Károly személyépítészBenkõ Samu†u1997. 03.
Dávid Katalin személymûvészettörténészZelnik József
1997. 03.
Simándy József személyoperaénekesTóthpál József†u1997. 03.
Szabó T. Attila személynyelvész, történész, irodalomtörténész, néprajzkutatóBenkõ Samu†u1996. 12.
Budai IlonaszemélynépdalénekesKobzos Kiss Tamás
1996. 12.
Hamvas Béla és Kemény Katalin személyíró, filozófusDúl Antal†u1996. 12.
Márai Sándor személyíró, költõ, újságíróHernádi Gyula†u1996. 12.
Sinkovits Imre személyszínmûvészCzenner Mihály†e1996. 12.
Borsos Miklós személyszobrász, éremmûvész, grafikusSchrammel Imre†u1996. 12.
Duna Televízió intézmény, szervezettömegtájákoztatásSylvester Lajos
1996. 09.
Egerszegi Krisztina személyolimpiai bajnok úszóJancsó Kornél
1996. 09.
Szõts István személyfilmrendezõBáron György†u1996. 09.
Mansfeld Péter személyforradalmárMécs Imre†u1996. 09.
Jancsó Adrienne személyszínésznõSunyovszky Sylvia†e1996. 09.
Bay Zoltán személyfizikusPungor Ernõ†u1996. 09.
Kondor Béla személyfestõmûvészDávid Katalin†u1996. 09.
Aranycsapat csapat, csoport, együtteslabdarúgásVándor Kálmán
1996. 06.
Kovács Margit személykeramikusN. Dvorszky Hedvig†u1996. 06.
Antall József személyminiszterelnökKapronczay Károly†u1996. 06.
Sütõ András személyíróCzine Mihály†e1996. 06.
Teller Ede személyatomfizikusBor Zsolt†e1996. 06.
Németh László személyíróGörömbei András†u1996. 06.
Kodály Zoltán személyzeneszerzõSzokolay Sándor†u1996. 06.
Másfélmillió Lépés Magyarországon alkotás, teljesítményfilmsorozatHanák Gábor
1996. 03.
Márton Áron személypüspökTempfli József†u1996. 03.
Makovecz Imre személyépítészGerle János†e1996. 03.
Esterházy János gróf személypolitikusTörök Bálint†u1996. 03.
Latinovits Zoltán személyszínmûvészLukács Sándor†u1996. 03.
Balczó András személyöttusázóSchulek Ágoston
1996. 03.
Püski Sándor és felesége, Ilus néni személykönyvkiadóKodolányi Gyula†e1996. 03.
Papp László személyökölvívóSchulek Ágoston†e1995. 12.
Valahol Európában és Radványi Géza rendezõ alkotás, teljesítményfilmHernádi Gyula
1995. 12.
Nemeskürty István személyíró, irodalomtörténészTornai József†e1995. 12.
Tõkés László személypüspök, politikusKincses Elõd
1995. 12.
László Gyula személytörténészGedai István†e1995. 12.
István, a király alkotás, teljesítményrockoperaSzokolay Sándor
1995. 12.
Radványi Géza személyfilmrendezõHernádi Gyula†u1995. 12.
Neumann János személymatematikusKovács Gyõzõ†u1995. 12.