Gebei Sándor: Báthori István. A lengyel–litván nemesi köztársaság királya, 1576–1586 |

A magyar közgondolkodásban mind a mai napig szilárdan tartja magát az a vélemény, hogy Báthori Istvánt katolikus hitén túlmenően nagyszerű tulajdonságai, például műveltsége, európai látásmódja, politikai érzékenysége, határozottsága stb. alapján választották királyuknak a lengyelek. Igen, csak a lengyelek, mert a litvánok tüntetőleg távol maradtak az 1575–1576. évi belpolitikai események döntő mozzanatától. Egyedülálló történet Báthori István lengyel trónra kerülése! Gondoljunk csak bele! A lengyel, litván főurakkal egyenrangúnak számító „Báthori vajda”, Miksa (császár) magyar király névleges (ex nomine) tisztviselője, III. Murád szultán adófizetője néhány hónap leforgása alatt Európa egyik legjelentősebb országának koronázott ura, a Lengyel–Litván Nemesi Köztársaság királya lett.  Pedig Báthori Istvánnak semmi esélye nem volt a Piastok, Jagellók trónjára ülni.  1574 szeptembere és 1576 februárja között mégis a javára dőlt el ez a játszma. Nézzük, hogyan!

A teljes cikk itt érhető el: https://epa.oszk.hu/03100/03122/00011/pdf/EPA03122_rubicon_2016_5-6_038-045.pdf

„Gyermekké Magyarországon serdültél; ifjúságod Németországban és Itáliában edződött; vitézséged Lengyelországban vált ragyogóvá. Tetteidnek fényét és nagyságát az egész földkerekség csodálta […] Elvesztettünk egy bölcs királyt, egy igazságos bírót, egy bátor és szorgalmas hadvezért. Elvesztettük hazánk díszét és ragyogását, biztonságunk őrét, méltóságunk ékességét…”

Életének rövid bemutatása:

https://rubicon.hu/kalendarium/1586-december-12-bathory-istvan-lengyel-kiraly-halala-grodnoban

Május 23-i programunk plakátja