A budakeszi könyvtári élet gyökerei a múlt századra nyúlnak vissza. Az 1800-as évek második felében több olvasókör működött, egyesületek, polgári szervezetek is működtettek könyvtárakat.
1912-ben a Múzeumok és könyvtárak Országos Tanácsa 1000 korona támogatással népkönyvtárat alapított, amelyet az akkori állami iskolában helyeztek el. Ugyanebben az időben egy ifjúsági egyházi népkönyvtár is működött az elemi iskolában.

1945 után a könyvtári szolgáltatások megindítása a Népkönyvtári Központ, majd a Körzeti Könyvtár feladata lett. 1951-ben létesítettek Budakeszin a kultúrházban könyvtárat, melynek állománya 700 kötet volt. Hetente két alkalommal, délután lehetett kölcsönözni.
1962-ben a könyvtárat átköltöztették a Kossuth utcába, ahol 40 négyzetméter alapterületen, két helyiségben működhetett tovább.

A mai korszerű könyvtári szolgáltatás alapjainak megteremtése Pongor Istvánné nevéhez fűződik. Noha őt csak a véletlen vezérelte a könyvtárosi pályára, húsz éven keresztül lelkes munkával szolgálta a könyvtárügyet Budakeszin. 1983 decemberében ment nyugdíjba, ekkor a könyvtárban 44 668 kötet volt, az olvasói létszám 2 568 főre emelkedett.

A könyvtár elhelyezése az alapítás óta probléma volt. Az 1962-ben kapott 40 négyzetméter rövidesen szűknek bizonyult. 1967-ben a Fő utca 108. alatti művelődési ház biztosított helyet a könyvtárnak, de a helyben használatot itt sem tudták biztosítani. A tarthatatlan helyzetet fiókkönyvtárak létrehozásával próbálták feldolgozni: 1969 és 1995 között kilenc fiókkönyvtár működött Budakeszin és két vidéki úttörőtáborban.

1970-ben a községi könyvtár járási könyvtárrá lépett elő: 23 település 42 könyvtárának nyújtott módszertani segítséget.

1973. február 21-én hajnalban tűz ütött ki a Művelődési Házban, azt követően a könyvtár évekre bezárt. A kölcsönzés csak 1977. február 14-én indult újra a tanácsháza átalakított tanácsteremében. Itt négy évig működött a könyvtár.

Az új művelődési házat 1981. április 30-án adták át, ennek földszintjén és második emeletén kapott a könyvtár 291 négyzetmétert. Sokáig nehézségeket okozott, hogy az állománynak mintegy egyharmad része tároló raktárban talált helyet, de ez az egykori gabonaraktár nem volt alkalmas könyvtári anyag befogadására, klímája megtizedelte az állományt.
Szerencsére 2006 őszén új külső raktárt kaptunk, ahol már megfelelő körülmények között tarthatjuk a raktári állományt. 1983-ban dr. Bartos Évát, a neves olvasáskutatót nevezték ki az intézmény élére. Vezetése alatt sikerült a megelőző évtizedek hányattatásai alatt felhalmozódott problémákat felszámolni. Mind a személyi, mind a tárgyi feltételek tekintetében jótékony változások következtek be.
1985-ben pályázat segítségével sor került egy zenei részleg kialakítására. Ennek fejlődését még az 1986-os betörés sem tudta visszavetni, amikor rengeteg kazettát, készüléket tulajdonítottak el.

1986-ban a közigazgatás átszervezése miatt a Budai Járás megszűnt, a módszertani munkát Budaörs vette át. Ez a presztízsveszteségnek tűnő döntés pozitív folyamatokat indított el a könyvtár életében. A felszabaduló erőforrásokat felhasználva Nagy Ferenc, az addigi olvasószolgálatosból lett új igazgató kialakította a könyvtár új arculatát, többek között CD-kkel és új készülékkel bővítették a zenei részleget.

Az igazi nagy fordulat 1990-ben következett be, amikor a könyvtár be tudta szerezni első számítógépét. Ekkor kezdődött el a könyvtári munkafolyamatok gépesítése, valamint az informatikai eszközökkel megerősített információs szolgálat kialakítása. A számítógépes kölcsönzés 1997 augusztusában indult meg.

Számos kiváló könyvtáros dolgozott az intézménynél. Az alábbi felsorolás csak a legjelentősebb neveket tartalmazza: Pongor Istvánné (1963-1983), Czech Lajosné (1968-1972), Molnár Irma igazgató (1976-1978), aki autóbaleset áldozata lett, Bardócz Antal igazgató (1979-1983), dr. Bartos Éva igazgató (1983-1987), Nagy Ferenc (1987-1998), Béresné Dávid Magdolna (1999-2012), Ádám Éva (2013-2022). A könyvtár jelenlegi igazgatója Lehoczki Katalin.

2008. május 7-én könyvtárunk fölvette Nagy Gáspár költő, író nevét. Kapcsolódó anyagok

Könyvtárunk egykori igazgatója, Nagy Ferenc emlékére a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezete díjat alapított. Bővebben